Kolekcja

VICTIM CLASSIC LINE

описание коллекции

VCL – это простота ничем не ограниченной формы. Скучная классика разбавлена модными акцентами. Это приводит к тому, что обувь набирает шарма и вызывает желание иметь её у современной женщины, женщины которая любит классическую красоту и ценит свой индивидуализм.

посмотреть подробнее

Ознакомьтесь подробнее со всеми нашими линиями и коллекцией Victim.

описание коллекции

VCL – это простота ничем не ограниченной формы. Скучная классика разбавлена модными акцентами. Это приводит к тому, что обувь набирает шарма и вызывает желание иметь её у современной женщины, женщины которая любит классическую красоту и ценит свой индивидуализм.

посмотреть подробнее

Ознакомьтесь подробнее со всеми нашими линиями и коллекцией Victim.

Ярмарки

Посмотрите, где мы выставляем свои стенды,
и посетите нас на Международных ярмарках

Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logos-EU

Dotacja na Kapitał obrotowy dla Firmy CONHPOL-BIS sp. z o.o.

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy POIR.03.04.00-12-0081/20-00
Wartość projektu: 122 912,64 zł
Wkład funduszy europejskich: 122 912,64 zł