Kolekcja

VICTIM

Collection

VICTIM stands for creativity. Each pair of shoes is a ‘unique piece’. Victim means a very trendy product, dedicated to active women who love to play with fashion. The creator of the brand focuses on the project that addresses the challenges of our time. The project that is fascinating and inspiring at the same time.

See also

See all our lines and the Victim Classic Line

Collection

VICTIM stands for creativity. Each pair of shoes is a ‘unique piece’. Victim means a very trendy product, dedicated to active women who love to play with fashion. The creator of the brand focuses on the project that addresses the challenges of our time. The project that is fascinating and inspiring at the same time.

See also

See all our lines and the Victim Classic Line

EVENTS

Check current events and visit our stand at fashion and footwear fairs

Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logos-EU

Dotacja na Kapitał obrotowy dla Firmy CONHPOL-BIS sp. z o.o.

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy POIR.03.04.00-12-0081/20-00
Wartość projektu: 122 912,64 zł
Wkład funduszy europejskich: 122 912,64 zł