Współpraca

Długoletnie doświadczenie produkcyjne, nowoczesna technologia, aktualne i modne wzornictwo oraz wysoka jakość oferowanych produktów otworzyły przed firmą Conhpol Bis nowe możliwości. Od kliku lat firma owocnie współpracuje z czołowymi firmami handlowymi w Polsce i Europie. Produkowane obuwie spełnia najwyższe oczekiwania naszych odbiorców i znajduje swoje miejsce w ich regularnej ofercie. Nasi kooperanci korzystają zarówno z kolekcji przygotowanych na dany sezon przez naszych projektantów, jak również zlecają nam do realizacji swoje własne projekty, które dopracowujemy jedynie pod względem technologicznym. Bardzo doświadczony zespół projektantów i konstruktorów czuwa nad tym, żeby każdy pomysł naszych klientów przerodził się w produkt modny, a przede wszystkim wygodny. Dysponujemy szeroką gamą komponentów i dostępem do różnorodnych materiałów produkcyjnych, dlatego nasza oferta ma nieograniczone możliwości i pozwala nam realizować najbardziej wyszukane zlecenia.

Wysoka jakość oferowanych przez nas produktów oraz świadczonych usług zostały docenione przez takie prestiżowe firmy handlowe jak: Salamander, Prima Moda, Conhpol Elite, Bata czy Tallinder.
Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z faktu, że marki na takim poziomie zechciały nawiązać z nami współpracę i obdarzyły nas zaufaniem.

Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logos-EU

Dotacja na Kapitał obrotowy dla Firmy CONHPOL-BIS sp. z o.o.

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy POIR.03.04.00-12-0081/20-00
Wartość projektu: 122 912,64 zł
Wkład funduszy europejskich: 122 912,64 zł