Kolekcja

VICTIM CLASSIC LINE

Collection

VCL stands for simplicity of unrestrained form. Boring classics is broken with trendy accents. This way the shoe acquires taste and becomes a desired object. Desired by a modern woman. The woman who loves classic beauty and values her own individualism.

See also

See all our lines and the VICTIM collection

Collection

VCL stands for simplicity of unrestrained form. Boring classics is broken with trendy accents. This way the shoe acquires taste and becomes a desired object. Desired by a modern woman. The woman who loves classic beauty and values her own individualism.

See also

See all our lines and the VICTIM collection

EVENTS

Check current events and visit our stand at fashion and footwear fairs

Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logos-EU

Dotacja na Kapitał obrotowy dla Firmy CONHPOL-BIS sp. z o.o.

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy POIR.03.04.00-12-0081/20-00
Wartość projektu: 122 912,64 zł
Wkład funduszy europejskich: 122 912,64 zł