VICTIM & CONFASSION

VICTIM & CONFASSION

Victim завоевала признание в мире блогерш, пишущих о моде. Виктория использовала сапоги-казаки марки Victim в своей стилизации «red&black street style»… Сексуальные ботфорты выше колена, отделанные декоративными замками дополнили стилизацию блогерши.

red&black street style

Огненный красный цвет и глубокий чёрный – это цветовая бомба, которая вписывается в тренды текущего сезона. Виктория выглядит восхитительно…Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logos-EU

Dotacja na Kapitał obrotowy dla Firmy CONHPOL-BIS sp. z o.o.

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy POIR.03.04.00-12-0081/20-00
Wartość projektu: 122 912,64 zł
Wkład funduszy europejskich: 122 912,64 zł