Victim Campaign – autumn/winter 2013/14

Victim Campaign – autumn/winter 2013/14

Colours of the night, glossy finish and cubist forms – this is the Autumn/Winter 2013/14 Collection.

VICTIM style – strong and bold

The clash between minimalism, ascetism and the richness of colours, structures and textures makes this collection very feminine and unique. Victim style – strong and bold.Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ