Victim Classic Line and Victim at the GDS Fair

Victim Classic Line and Victim at the GDS Fair

The spring/summer 2012 collection was presented for the first time at the international footwear fair GDS in Düsseldorf. We want to thank all our guests!

Spring/summer 2012 collection


Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ