Kampania Victim – jesień/zima 2014/15

Kampania Victim – jesień/zima 2014/15

Sercem kolekcji jesień/zima 2014/15 jest kreatywność w duchu „rock”. Każda para to „UNIQUE PIECE” począwszy od koncepcji poprzez projekt, aż po wykonanie. Detale w postaci dużych i widocznych ozdób, galwanizowanych obcasów, masywnych spodów nadają mocnego charakteru kolekcji.

Każda para to ``UNIQUE PIECE``

Dedykowana jest kobietom podejmującym wyzwanie obecnym czasom oraz kobietom które potrafią fascynować…Logos-EU

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy „CONHPOL-BIS”

Cel projektu: Zwiększona aktywność międzynarodowa firmy „CONHPOL-BIS”
Wartość projektu ogółem: 491 539,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 813,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-633/17
Beneficjent: „CONHPOL-BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Logos-EU

Dotacja na Kapitał obrotowy dla Firmy CONHPOL-BIS sp. z o.o.

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy POIR.03.04.00-12-0081/20-00
Wartość projektu: 122 912,64 zł
Wkład funduszy europejskich: 122 912,64 zł